Copilului să i se împlinească trebuințele, pentru a învăța

Copilului să i se împlinească trebuințele, pentru a învăța

Motivația învățării, o temă de importanță majoră pentru părinții acelor copii care sunt la șoală, poate fi gestionată inteligent, dacă sunt cunoscute, alături de factorii motivatori, și trebuințele celui mic. Potrivit profesorului universitar Ion-Ovidiu Pânișoară, doctor în Științe ale Educației în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, aceste trebuințe se impun a fi împlinite, pentru ca minorul să obțină cele mai bune rezultate la școală.

Tot ceea ce trebuie să facă un părinte de succes, este să se gândească la celebra piramidă a lui Abraham Maslow, referitoare la motivația ființei umane, atrage atenția profesorul universitar Ion-Ovidiu Pânișoară. Este știut faptul că piramida lui Maslow prezintă cinci seturi de trebuințe/nevoi: (1) trebuințe fiziologice; (2) trebuințe de securitate; (3) trebuințe de apartenență; (4) trebuințe de stimă; și (5) trebuințe de autoîmplinire, care ar trebui satisfăcute cât mai bine “în mediul de învățare furnizat de către profesor (la școală) ori de către părinte (acasă)”.

Punctul de plecare în teoria motivării sunt trebuințele fiziologice (de hrană, de oxigen, somn etc.), aflate la baza piramidei. Dacă aceste nevoi sunt satisfăcute, subiectul în cauză își focalizează energia spre altele noi, aflate pe o nouă treaptă a piramidei. De aceea, este important ca școala și familia să ofere toate aceste trebuințe (căldură- iarna, ventilație – vara, hrană, apă, grupuri sanitare corespunzătoare, etc.), pentru ca elevul să se poată concentra pe învățat, un proces care necesită o mare capacitate de efort voluntar și mai săracă în motivatori.

În ceea ce privește trebuințele de securitate, profesorul universitar Pânișoară precizează că acestea vizează satisfacerea unor cerințe ca siguranța predictibilitatea/organizarea mediului în care copilul trăiește. Cercetările au reliefat că este nevoie de un mediu de viață sigur, caracterizat de rutină chiar, fără ritmuri întrerupte, pentru ca cel mic să nu resimtă anxietate și nesiguranță.

Dacă și nevoile de securitate sunt asigurate, atunci individul își va orienta atenția spre trebuințele de apartenență. Ele includ afecțiunea, interacțiunea socială, oferirea și primirea de dragoste și de prietenie. De aceea, la acest nivel al nevoilor, se poate pune acent la școală pe utilizarea metodelor interactive la clasă, nu numai în cadrul lecțiilor demonstrative, ci și în activitatea de zi cu zi. Și acasă, copilul nu trebuie dezamăgit, ci înconjurat cu atenție, dragoste, înțelegere față de efortul său, în cazul unei felicitări sau a unui desen special realizat de el pentru cineva din familie, mai spune profesorul universitar Pânișoară.

Un alt nivel al piramidei lui Maslow se referă la trebuințele de stimă, referitoare la două “categorii distincte de nevoi (1) pe de o parte fiind vorba de auto-respect, putere, adecvare socială și încredere în fața lumii, independența și libertatea proprie; și (2) o a doua categorie care implică prestigiu, reputație, atenția și aprecierea din partea celorlalți, adică stimă de la cei din jur”. Nu trebuie uitat că satisfacerea acestor trebuințe pentru copilul care merge la școală conduce “la (auto)încredere în forțele proprii, autovalorizare, putere, încredere, pe când nesatisfacerea acestei nevoi poate conduce copilul la sentimente de inferioritate, cel mic se simte„slab”, neajutorat, incapabil”.

Important este că părintele și cadrul didactic să fie atenți la situațiile critice care apar în viața celui mic și cum percepe acesta ieșirea din aceste zone de risc, întrucât “stima de sine este un factor cheie în creșterea motivării pentru învățare”.

“Trebuințele de autoîmplinire” implică necesitatea exprimării şi realizării persoanei la întregul potențial – așa cum Maslow se exprimă ceea ce „cineva este capabil să devină, să devină”, încheie profesorul universitar Ion-Ovidiu Pânișoară, prezentarea acestor aspecte pe care părintele și școala trebuie să le aibă în vedere atunci când au pretenția ca minorul să se concentreze mai mult pe procesul de învățare.

Categories: Aleatorii

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*