Excursiile scolare – mai multa precautie

Excursiile scolare – mai multa precautie
Reguli noi pentru taberele şcolare

Prevederile sunt cuprinse în noul regulament privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare realizat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Noul regulament urmăreşte creşterea responsabilităţii cadrelor didactice a şi a directorilor de şcoli în organizarea excursiilor şi taberelor, stabilind cu exactitate numărul de cadre didactice care trebuie să însoţească grupurile de elevi, dar şi faptul că părinţii nu pot fi responsabilizaţi pe durata deplasării decât pentru propriul copil, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al ISMB, Marian Banu.

Totodată, noul regulament prevede obligativitatea completării de către cadrele didactice a unei declaraţii pe proprie răspundere prin care acestea se angajează să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe toată durata deplasării.

„Ei se obligă să respecte traseul stabilit şi durata excursiei aşa cum a fost ea organizată, fără nicio abatere”, a mai spus Marian Banu.

În declaraţia pe propria răspundere, profesorul sau învăţătorul însoţitor îşi asumă „responsabilitatea pentru siguranţa şi securitatea elevilor/copiilor pe toată perioada deplasării şi desfăşurării taberei/excursiei/expediţiei/drumeţiei”, efectuată cu un grupul de elevi şi să respecte „traseul/itinerarul, perioada/durata taberei/excursiei/expediţiei/drumeţiei, cu menţiunea numărului de zile în care are loc.

Documentul stabileşte modul în care se organizează, se aprobă şi se desfăşoară taberele, excursiile şi drumeţiile de către unităţile de învăţământ din Capială, dar şi cadrul legal al deplasărilor care au loc în afara localităţii cu elevi şi preşcolari, însoţiţi de cadre didactice.

Potrivit noului regulament, directorii şcolilor şi profesorii însoţitori poartă întreaga răspundere pentru elevii cu care pleacă în excursii, tabere sau drumeţii.

În perioada anului şcolar, în timpul orelor de curs se poate organiza pe semestru doar o singură excursie tematice de o zi pentru elevii din învăţământul primar. Elevii vor participa la aceste excursii începând cu ora la care începe orarul şcolar din acea zi.

Orice tabără, excursie, expediţie sau drumeţie cu elevii şi preşcolarii organizată cu avizul sau acordul conducerii unităţii de învăţământ se va realiza în afara orarului şcolar numai în condiţii de legalitate şi siguranţă, se arată în regulament.

Pentru orice deplasare cu elevii în timpul sau în afara orelor de curs cadrul didactic organizator este obligat să anunţe conducerea unităţii de învăţământ şi să prezinte documentaţia specifică. Nerespectarea cerinţelor privind întocmirea documentaţiei în vederea organizării şi desfăşurării taberelor, excursiilor şi drumeţiilor, precum şi neanunţarea unităţii de învăţământ privind deplasarea atrage în exclusivitate răspunderea cadrului didactic organizator.

Părinţii îşi pot asuma răspunderea numai pentru însoţirea copilului propriu, iar participarea acestora la acţiuni care presupun deplasări în afara localităţilor „nu exonerează de răspundere cadrele didactice însoţitoare şi persoanele care aprobă şi avizează aceste activităţi”.

Excursiile vor fi asigurate de un număr de cadre didactice în funcţie de numărul elevilor. Astfel, la fiecare 10-15 elevi trebuie să fie câte un învăţător sau profesor, un cadru didactic fiind numit coordonator, în cazul deplasărilor în străinătate respectându-se legislaţia în vigoare. La 100-200 de elevi trebuie să fie şi un cadru sanitar mediu.

În cazul expediţiei sau drumeţiei trebuie să fie un cadru didactic la un grup de minimum zece elevi. Drumeţiile se organizează de regulă pe grupe de preşcolari sau clase de elevi şi sunt conduse de educatoarea sau învăţătorul ori profesorul care lucrează cu grupa respectivă, la care se poate adăugat un animator, salvamar sau salvamont.

„Conducătorul activităţii se va asigura că agenţii economici, asociaţiile sau alte instituţii care organizează tabere, excursii şcolare, expediţii vor respecta prevederile legale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor minime necesare bunei desfăşurări a activităţilor de vacanţă şi de timp liber”, potrivit noului regulament de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor şi drumeţiilor.

Taberele pentru preşcolari vor fi asigurate cu personal didactic şi sanitar. Astfel, la fiecare grupă de preşcolari formată din câte 15-20 de copii vor fi două educatoare şi o supraveghetoare de noapte. De asemenea, la fiecare tabără va fi un colectiv de conducere, componenţa acestuia fiind stabilită de către administraţiile permanente ale taberelor şcolare, din rândul personalului existent. La fiecare tabără trebuie să fie un medic şi un cadru sanitar mediu.

Taberele cu mai mult de 100 de preşcolari vor fi asigurate cu câte un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii, cele cu peste 200 de preşcolari vor avea un medic, iar numărul acestora va creşte la fiecare 300 de copii. Taberele cu mai puţin de 100 de preşcolari vor avea asistenţa medicală asigurată de către medicul dispensarului teritorial. Totodată, potrivit documentului ISMB, taberele cu efective mici grupate pe o rază de 2,5 kilometri care totalizează 200 de preşcolari vor avea un medic pentru toate aceste unităţi.

La fiecare tabără de elevi va exista un colectiv format din cadre didactice cu experienţă, componenţa acestuia fiind stabilită de către conducerea unităţii de învăţământ. Astfel, la fiecare 10-15 elevi va fi câte un învăţător sau profesor. Taberele cu efective mai mari de elevi pot avea programe şi animatori socio-educativi pregătiţi prin Ministerul Educaţiei. În taberele cu pregătire sportivă va fi asigurat un profesor de educaţie fizică la un grup de 12 elevi.

În taberele izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi, va fi un cadru sanitar mediu şi un medic. Totodată, la tabere cu 300-500 de elevi va exista un medic, iar numărul va creşte la fiecare 300 de elevi peste 500. Pentru taberele cu mai puţin de 300 de elevi, asistenţa medicală va fi asigurată prin dispensarul medical pe teritoriul căruia funcţionează tabăra, iar acestea dacă sunt situate la peste cinci kilometri de sediul dispensarului medical, de către un doctor. De asemenea, la taberele cu efective mici grupate pe o rază de 2,5 kilometri şi care totalizează 300 de elevi va exista un medic pentru asistenţa medicală a tuturor acestor unităţi. În cazul taberelor pentru pregătire sportivă va fi câte un medic şi personal sanitar în proporţie de unu la o sută de elevi.

Potrivit documentului, nu se solicită avizarea de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a taberelor şcolare, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor.

„Având în vedere responsabilitatea exclusivă a conducerii unităţilor de învăţământ privind organizarea şi avizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor cu elevi şi preşcolari în condiţii de siguranţă şi securitate pentru copii şi cadre didactice participante este imperios necesară respectarea prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în document.

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare a fost trimisă de ISMB către toate inspectoratele şcolare teritoriale ale sectoarelor Capitalei.

Conducerile unităţilor de învăţământ vor informa cadrele didactice şi vor lua măsurile transmise de către ISMB, noua procedură fiind elaborată pentru o mai bună securitate a elevilor şi responsabilitate a cadrelor didactice însoţitoare.

Noul regulament a fost elaborat după ce o elevă de la Şcoala nr. 75 din Capitală a căzut din tren la întoarcerea dintr-o excursie organizată de şcoală. Copiii au fost însoţiţi în această excursie de un profesor şi de doi părinţi.

 

Categories: Stiri din educație

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*