MEN propune mai multe ore de educatie fizica pentru copiii din invatamantul primar

MEN propune mai multe ore de educatie fizica pentru copiii din invatamantul primar

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a lansat in dezbatere publica noi planuri-cadru pentru invatamantul primar prin care propune un numar mai mare de ore pentru educatia fizica si un numar fix de ore pentru disciplinele obligatorii.

Astfel, in proiect sunt propuse doua ore la disciplina „Educatie fizica” si alte doua ore la disciplina „Muzica si miscare” pentru elevii dinclasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a.

De asemenea, sunt propuse doua ore la disciplina „Educatie fizica” si o ora la disciplina „Joc si miscare”, pentru elevii claselor a III-a si a IV-a.

In planul-cadru care este valabil acum pentruclasa pregatitoare sunt prevazute 2-3 ore pentru disciplina „Educatie fizica si sport” si 1-2 ore pentru disciplina „Muzica si miscare”. Planul-cadru care este valabil in prezent pentru clasa pregatitoare a fost aprobat prin ordin al ministrului Educatiei in luna martie a anului trecut.

Planul-cadru care este folosit in prezent pentru clasele I si a II-a are prevazute 2-3 ore pentru disciplina „Educatie fizica si sport”. Totodata, in planul-cadru care este in vigoare in prezent pentru clasele a III-a si a IV-a figureaza 2-3 ore pentru disciplina „Educatie fizica”.

Prin ordinul ministrului Educatiei din luna martie a anului trecut au fost aprobate si noi planuri-cadru pentru clasele I si a II-a, care ar fi urmat sa intre in vigoare progresiv din anul scolar 2013-2014. Aceste planuri-cadru prevad 2-3 ore pentru disciplina „Educatie fizica si sport” si 1-2 ore pentru disciplina „Muzica si miscare”.

„Cresterea numarului de ore de educatie fizica reflecta importanta care trebuie acordata sanatatii si dezvoltarii fizice armonioase a tinerei generatii, tot mai preocupata de tehnologia digitala, in detrimentul sportului si miscarii in aer liber. Aceasta importanta este subliniata si de Legea Educatiei Nationale, in special pentru segmentul de educatie timpurie si pentru clasa pregatitoare”, se spune in planurile-cadru lansate acum in dezbatere publica.

Numar fix de ore pentru disciplinele obligatorii

O alta noutate a proiectului este numarul fix de ore stabilit pentru disciplinele obligatorii. Astfel, daca in planurile-cadru anterioare erau prevazute un numar minim si unul maxim de ore care puteau fi alocate unei anumite discipline, in proiect figureaza un numar fix de ore, „in scopul asigurarii echitatii si a unitatii de forma a planului-cadru”, dupa cum se spune in text.

„Functiile plajei orare de oferire a posibilitatii de aprofundare/remediere sau de extindere pot fi realizate prin valorificarea timpului la dispozitia profesorului. Legea educatiei nationale nr. 1/2011 precizeaza modul in care pot fi folosite orele pentru disciplinele din trunchiul comun: programascolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv.

In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, in cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev”, se spune in proiect.

Numarul variabil de ore este pastrat pentru curriculumul la decizia scolii, care este constituit din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant. Numarul de ore pentru curriculumul la decizia scolii este limitat la 1-2 ore pe saptamana.

In total, pentru clasa pregatitoare sunt prevazute minim 19 si maxim 20 de ore pe saptamana dintre care 18 ore de trunchi comun si 1-2 ore curriculum la decizia scolii.

Pentru clasele I si a II-a sunt prevazute minim 20 si maxim 21 de ore pe saptamana, dintre care 19 ore de trunchi comun si 1-2 ore pentru curriculum la decizia scolii. Clasele a III-a si a IV-a au prevazute minim 21 si maxim 22 de ore pe saptamana, dintre care 21 de ore de trunchi comun si 1-2 ore pentru curriculum la decizia scolii.

Cadrele didactice, parintii si reprezentantii societatii civile sunt invitati sa transmita pana pe 19 februarie observatii si propuneri referitoare la proiectele de planuri-cadru pentru invatamantul primar, prin completarea unui formular de consultare,

Categories: Stiri din educație

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*