Ministerul Educaţiei a modificat procedura de transfer a elevilor de la o şcoala la alta.

Ministerul Educaţiei a modificat procedura de transfer a elevilor de la o şcoala la alta.

Transferul unui elev se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care pleacă acesta şi cu aprobarea celui de la şcoala unde se mută, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, prin care sunt schimbate condiţiile valabile până acum, potrivit Mediafax.

Până la apariţia noului ordin, transferul elevilor se făcea numai cu aprobarea ambelor unităţi de învăţământ, nu şi a consiliului de administraţie.

Ordinul privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aduce câteva modificări în privinţa transferului elevilor.

„Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care se face transferul”, arată ordinul semnat de ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Ordinul reglementează şi situaţiile în care transferul elevilor se poate face în timpul anului şcolar, în mod excepţional. Astfel, acesta se poate realiza după ce a început şcoala în una din următoarele situaţii: la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti; la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică; la/de la învăţământul de artă sau sportiv; de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional; de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri; în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

 

Categories: Stiri din educație

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*