Program finantat prin granturile SEE 2014 – 2021

Unim România prin educație

Proiectul se adresează unui număr de 70 de profesori, 75 de părinți / tutori și 250 elevi, din cinci școli aflate în mediul rural, în județul Dâmbovița, procentul total al copiilor romi fiind de 81%.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de incluziune socială în județul Dâmbovița, prin activități de educație adresate copiilor aflați în situații de risc din 5 școli, părinților și tutorilor acestora și cadrelor didactice din cele 5 unități de învățământ.

Obiectivul General va fi realizat prin următoarele obiective specifice:

OS1 constă în creșterea nivelului competențelor personalului didactic din unitățile școlare cuprinse în proiect.

OS2: Atragerea și menținerea copiilor în situații de risc către educație, prin activități non-formale.

OS3. Creșterea capacității colaborare a părinților / tutorilor cu mediul școlar, pentru binele copiilor.

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

copyright © 2022 www.eduromania.ro – Toate drepturile rezervate

English EN Romanian RO