Program finantat prin granturile SEE 2014 – 2021

Școala Gimnazială Nr. 1 I.L. Caragiale- Județul Dâmbovița

𝐀𝟏 – 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭ă î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩ă𝐫𝐢𝐧ț𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢 ș𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢

În cadrul activității 𝐀𝟏 – 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭ă î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩ă𝐫𝐢𝐧ț𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢 ș𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢, experții 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞 s-au întâlnit cu părinții și tutorii elevilor din grupul țintă.

Prima întâlnire a avut drept scop dobândirea unor abilități de comunicare într-un mediu interetnic, integrându-se activități interactive, activ-participative, care să alunge monotonia și plictiseala (exerciții de energizare, joc de rol, discuții).

✅Ce este comunicarea?

✅Ce înseamnă o relație de comunicare eficientă?

✅Care sunt barierele care stau în calea cumunicării?

✅Care sunt regulile ce trebuiesc respectate pentru o comunicare eficientă?

Iată doar câteva dintre întrebările la care participanții au încercat să găsească răspunsuri folosindu-se și de experiența personală.

𝐁𝟏 – 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐚

Experții 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞 s-au întâlnit cu elevii din grupul țintă 𝐁𝟏 – 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐚 din proiectul „𝐔𝐧𝐢𝐦 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞!” – proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România.

Primul atelier intitulat : „𝐒ă 𝐧𝐞 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚ș𝐭𝐞𝐦! 𝐓𝐨ț𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢ț𝐢 ș𝐢 î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐥𝐚ș𝐢 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢!” a avut ca punct de pornire realizarea copacului comunității, urmat de citirea pe roluri a poveștii „𝐏𝐨𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐞ț𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐚𝐟𝐞𝐧𝐢𝐮” de V. Colin și a dezbaterii întâmplărilor prin care trece ursulețul brun.

Obiectivele principale au fost: dezvoltarea sentimentului propriei identități a elevilor, conștientizarea faptului că diversitatea este o parte normală a vieții cotidiene, dezvoltarea capacității elevilor de a manifesta toleranță și respect pentru cei diferiți de ei.

T𝟏 – Metode de predare centrate pe elev     
In cadrul atelierului de lucru : Metode de predare centrate pe elev s-a discutat despre definirea conceptului, s-au dezbătut strategii de predare in vederea invațării active, mediate, colaborative si experiențiale.

✅Predarea centrată pe elev este o abordare extinsă ce presupune înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă, conștientă și participativă, integrarea unor programe de învăţare după un ritm propriu şi/sau a unor situaţii de cooperare în grup, care, în ultimă instanţă, îi conferă elevului responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. Nanney, B.
✅Mediul educațional care are la bază predarea centrată pe elev se concentrează în primul rând asupra satisfacerii nevoilor elevului, în timp ce mediul învăţării centrate pe materie se concentrează în primul rând asupra unui set de cunoştinţe. Clasen, R.E. & Bowman, W.E. (1974)

T2 – Scoala noastra. Scoala a diversitatii
Atelierul de lucru Școala noastră. Școala a diversității readuce în atenția cadrelor didactice problematica incluziunii școlare și urmărește formarea acelor competențe necesare pentru un management școlar adaptat schimbărilor din procesul instructiv-educativ centrat pe elev și nevoile specifice ale acestuia.

În cadrul activităților propuse:

✅au fost delimitate conceptual noțiuni specifice educației incluzive;
✅cursanții au fost familiarizați cu aspectele legislative care stau la baza procesului de incluziune a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
✅au fost identificate soluții practice de integrare a copiilor proveniți din comunități vulnerabile;

T3– Cetatenia și responsabilitatea
Atelierul de lucru Cetățenie și responsabilitate a avut ca principal scop ameliorarea practicilor democratice atât la nivelul școlii cât și la nivelul întregii comunități.

O parte semnificativa a atelierului a fost dedicată legislației în domeniu, astfel încât cadrele didactice să își raporteze permanent demersurile educaționale la cerințele normelor în vigoare.

Cursanții au analizat mai multe situații de nerespectare a modelelor de acțiune responsabile și democratice în spațiul școlii, au propus soluții pentru problemele specifice cu scopul de a construi în școala lor un spațiu al acceptării și toleranței.

Modele de activități:
✅Studii de caz
✅Jocuri de rol
✅Analize și dezbateri

T4 – Comunicare dincolo de prejudecăți
Comunicare dincolo de prejudecăți reprezintă atelierul resursă al proiectului, cel care susține valorile și principiile educației moderne într-o școală a viitorului.
Prin intermediul analizelor și dezbaterilor propuse, cursanții s-au familiarizat cu noțiuni precum: diversitate, egalizare de șanse, prejudecăți și stereotipuri. Au fost identificate soluții care să faciliteze respectarea principiilor educației incluzive la nivelul fiecărui colectiv de elevi, în funcție de specificul acestuia: vârsta elevilor, dificultați identificate, sursa problemelor, strategii de ameliorare, echipe interdisciplinare de lucru.

Modele de activități:
✅Povești psihoeducative
✅Studii de caz
✅Proiect
✅Analize și dezbateri

Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

copyright © 2022 www.eduromania.ro – Toate drepturile rezervate