Program finantat prin granturile SEE 2014 – 2021

Școală Gimnazială ”Smaranda Dumitru Roman” Vizurești- Județul Dâmbovița

𝐀𝟏 – 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭ă î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩ă𝐫𝐢𝐧ț𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢 ș𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢

În cadrul activității 𝐀𝟏 – 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭ă î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩ă𝐫𝐢𝐧ț𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢 ș𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢, experții 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞 s-au întâlnit cu părinții și tutorii elevilor din grupul țintă.

Prima întâlnire a avut drept scop dobândirea unor abilități de comunicare într-un mediu interetnic, integrându-se activități interactive, activ-participative, care să alunge monotonia și plictiseala (exerciții de energizare, joc de rol, discuții).

✅Ce este comunicarea?

✅Ce înseamnă o relație de comunicare eficientă?

✅Care sunt barierele care stau în calea cumunicării?

✅Care sunt regulile ce trebuiesc respectate pentru o comunicare eficientă?

Iată doar câteva dintre întrebările la care participanții au încercat să găsească răspunsuri folosindu-se și de experiența personală.

A doua întâlnire a avut drept scop identificarea stilurilor de comunicare, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la antidiscriminare, toleranță și incluziune socială. Printre metodele utilizate în cadrul atelierului amintim: expunerea, conversația, exercițiile de energizare, studiul de caz, jocul de rol.
✅Care sunt factorii care influențează comunicarea?
✅La ce se referă un stil de comunicare?
✅Care sunt stilurile de comunicare?
✅Care sunt drepturile asertive?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care participanții au încercat să răspundă ținând cont de experiența personală.

A2. Respectarea obiceiurilor, tradițiilor și valorilor

În cadrul activității A2. Respectarea obiceiurilor, tradițiilor și valorilor, experții Asociației Corint Pro Educație s-au întâlnit cu părinții și tutorii elevilor din grupul țintă.
Întâlnirea a avut drept scop dezvoltarea capacității de a cunoaște și înțelege obiceiurile și tradițiile culturaleꓼ sensibilizarea participanților în ceea ce privește tradiția populară, conservarea patrimoniului local și al tradițiilorꓼ cultivarea abilităților de comunicare, comunicare interculturală în relațiile interpersonale.

✅Ce este diversitatea culturală? Ce este identitatea culturală?
✅Ce tradiții și obiceiuri se practică în zona în care locuiți?
✅Ce elemente ale patrimoniului cultural ar trebui mai bine conservate și promovate? Cum se poate realiza acest lucru?
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care participanții au încercat să găsească răspuns.

A3 – Rolul părinților în modelarea viitorului copiilor

În cadrul activității, experții Asociației Corint Pro Educație s-au întâlnit cu părinții și tutorii elevilor din grupul țintă.

Întâlnirea a avut drept scop conștientizarea importanței implicării familiei în educația copilului, cunoașterea stilurilor de educație parentală, identificarea stilului parental adoptat. Temele abordate și activitățile desfășurate au urmărit îmbunătățirea modelului de educație pe care îl practică, în prezent, părinții față de copii; înțelegerea mai bună a comportamentelor părinților față de copiii lor, precum și îmbunătățirea relației părinte-copil.

✅ Care este rolul familiei în viața unui copil?

✅ Care sunt cele mai importante nevoi ale copilului?

✅Cum arată un părinte ideal? Ce calități trebuie să aibă?

✅Ce este stilul parental? Care este impactul stilului parental asupra copilului?

✅ Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut din modul în care părinții v-au tratat atunci când erați copii?

Iată doar câteva dintre întrebările la care participanții au încercat să găsească răspunsuri folosindu-se și de experiența personală.

 

𝐁𝟏 – 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐚

Experții 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞 s-au întâlnit cu elevii din grupul țintă 𝐁𝟏 – 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐚 din proiectul „𝐔𝐧𝐢𝐦 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞!” – proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România.

Primul atelier intitulat : „𝐒ă 𝐧𝐞 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚ș𝐭𝐞𝐦! 𝐓𝐨ț𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢ț𝐢 ș𝐢 î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐥𝐚ș𝐢 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢!” a avut ca punct de pornire realizarea copacului comunității, urmat de citirea pe roluri a poveștii „𝐏𝐨𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐞ț𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐚𝐟𝐞𝐧𝐢𝐮” de V. Colin și a dezbaterii întâmplărilor prin care trece ursulețul brun.

Obiectivele principale au fost: dezvoltarea sentimentului propriei identități a elevilor, conștientizarea faptului că diversitatea este o parte normală a vieții cotidiene, dezvoltarea capacității elevilor de a manifesta toleranță și respect pentru cei diferiți de ei.

Al doilea atelier s-a intitulat Bunele maniere la școală și a început cu interpretarea de către elevi a piesei de teatru „Povestea ursului cafeniu”, având ca punct de pornire povestea cu același titlu a autorului V. Colin. În continuare, elevii au citit povestea Păpușa din turtă dulce de Andreea Cicocâlteu și au discutat despre trăsăturile personajelor întâlnite. La final, elevii au desenat portretul unui coleg de clasă și au rezolvat fișa de lucru intitulată Incluziune și diversitate în școala mea.
Obiectivele principale au fost: realizarea portretului unui coleg fără a evidenția elemente jignitoare, discriminatorii: culoarea pielii, anumite trăsături; însușirea elementelor de politețe, astfel încât elevii să se poată exprima politicos atât în cadrul școlii, cât și în afara ei.

𝐁2 – Rădăcinile noastre istorice

La atelierul desfășurat în cadrul activității B2 – RĂDĂCINILE NOASTRE ISTORICE experții Asociației Corint Pro Educație s-au întâlnit cu elevii din grupul țintă.
Activitatea a început prin vizionarea unui scurt film documentar intitulat O mică istorie a romilor. În continuare, facilitatorul a punctat principalele etape ale istoriei romilor, iar elevii au completat fișa de lucru nr. 1 – Rădăcinile noastre istorice. În partea a doua a întâlnirii, elevii au format grupe de 4-5 elevi și au realizat Calendarul comunității prin completarea în fiecare lună cu sărbătorile locale (scrise, de exemplu, cu albastru) și naționale (scrise, de exemplu, cu negru) pe care comunitatea respectivă le sărbătorește și cu marker roșu sărbătorile cunoscute, dar care nu se sărbătoresc în comunitatea respectivă.
Obiectivul principal a fost abordarea aspectelor legate de istoria romilor, etnie care a fost discriminată încă de la fondarea ei, și a modului în care aceasta a făcut față discriminării prelungite.

B3 – Îți respect tradițiile neamului tău

Experții Asociației Corint Pro Educație s-au întâlnit cu elevii din grupul țintă și împreună au desfășurat în cadrul activității, atelierul intitulat Ocupațiile tradiționale ale romilor. Prelucrarea metalelor, Prelucrarea lemnului. Meserii pierdute sau aflate pe cale de dispariție.

Obiectivul principal al activității a fost dezvoltarea capacității elevilor de a înțelege și de a respecta obiceiurile și ocupațiile altor etnii.

În cadrul atelierului copiii au aflat care sunt ocupațiile tradiționale ale romilor și au completat fișa de lucru nr. 1, intitulată Ocupațiile tradiționale ale romilor.

Elevii, împărțiți în grupuri de maximum 6 persoane, au primit ca temă pentru întâlnirea următoare realizarea unui afiș în care să promoveze ocupații tradiționale locale, folosind imagini, desene sau fotografii din arhiva proprie.

Atelierul s-a încheiat cu citirea poveștii de origine romă intitulată Povestea viorii.

B4 – Familia și școala – cele două universuri ale mele, care se întrepătrund,

În cadrul atelierului experții Asociației Corint Pro Educație s-au întâlnit cu elevii din grupul țintă și au desfășurat activități care au avut ca obiective generale:

· armonizarea obiceiurilor din familie cu exigențele vieții în școală și în comunitate,

· abilitatea elevilor să creeze și să mențină un mediu inclusiv la școala și să capaciteze părinții / tutorii în direcția implicării acestora în educația propriilor copii.

Competențe căpătate de elevi în cadrul acestui atelier au fost:

· distingerea de către elevi a elementelor de politețe în funcție de persoana căreia i se adresează astfel încât fiecare elev va putea să se exprime politicos cu toți actorii din spațiul școlar, și nu numai;

· fiecare elev va recunoaște minimum trei bune maniere dintr-un filmuleț / cântecel.

Au avut loc discuții despre comunicarea din spațiul școlar, pornind de la întrebări de tipul:

Ce reguli de comunicare avem la școală?

De ce este important să ne exprimăm sentimentele și să ascultăm despre cum se simt ceilalți?

Care sunt cuvintele care doresc să le aud mai des de la colegii mei?

Care sunt cuvintele pe car colegii mei ar dori să le folosesc mai des?

Cum reacționăm când suntem discriminați?

Ce am dori să îmbunătățim la comunicarea din clasa noastră?

La final, elevii au completat fișa de lucru intitulată: Bunele maniere.

 

T𝟏 – Metode de predare centrate pe elev     
In cadrul atelierului de lucru : Metode de predare centrate pe elev s-a discutat despre definirea conceptului, s-au dezbătut strategii de predare in vederea invațării active, mediate, colaborative si experiențiale.

✅Predarea centrată pe elev este o abordare extinsă ce presupune înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă, conștientă și participativă, integrarea unor programe de învăţare după un ritm propriu şi/sau a unor situaţii de cooperare în grup, care, în ultimă instanţă, îi conferă elevului responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. Nanney, B.
✅Mediul educațional care are la bază predarea centrată pe elev se concentrează în primul rând asupra satisfacerii nevoilor elevului, în timp ce mediul învăţării centrate pe materie se concentrează în primul rând asupra unui set de cunoştinţe. Clasen, R.E. & Bowman, W.E. (1974)

T2 – Scoala noastra. Scoala a diversitatii
Atelierul de lucru Școala noastră. Școala a diversității readuce în atenția cadrelor didactice problematica incluziunii școlare și urmărește formarea acelor competențe necesare pentru un management școlar adaptat schimbărilor din procesul instructiv-educativ centrat pe elev și nevoile specifice ale acestuia.

În cadrul activităților propuse:

✅au fost delimitate conceptual noțiuni specifice educației incluzive;
✅cursanții au fost familiarizați cu aspectele legislative care stau la baza procesului de incluziune a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
✅au fost identificate soluții practice de integrare a copiilor proveniți din comunități vulnerabile;

T3– Cetatenia și responsabilitatea
Atelierul de lucru Cetățenie și responsabilitate a avut ca principal scop ameliorarea practicilor democratice atât la nivelul școlii cât și la nivelul întregii comunități.

O parte semnificativa a atelierului a fost dedicată legislației în domeniu, astfel încât cadrele didactice să își raporteze permanent demersurile educaționale la cerințele normelor în vigoare.

Cursanții au analizat mai multe situații de nerespectare a modelelor de acțiune responsabile și democratice în spațiul școlii, au propus soluții pentru problemele specifice cu scopul de a construi în școala lor un spațiu al acceptării și toleranței.

Modele de activități:
✅Studii de caz
✅Jocuri de rol
✅Analize și dezbateri

T4 – Comunicare dincolo de prejudecăți
Comunicare dincolo de prejudecăți reprezintă atelierul resursă al proiectului, cel care susține valorile și principiile educației moderne într-o școală a viitorului.
Prin intermediul analizelor și dezbaterilor propuse, cursanții s-au familiarizat cu noțiuni precum: diversitate, egalizare de șanse, prejudecăți și stereotipuri. Au fost identificate soluții care să faciliteze respectarea principiilor educației incluzive la nivelul fiecărui colectiv de elevi, în funcție de specificul acestuia: vârsta elevilor, dificultați identificate, sursa problemelor, strategii de ameliorare, echipe interdisciplinare de lucru.

Modele de activități:
✅Povești psihoeducative
✅Studii de caz
✅Proiect
✅Analize și dezbateri

Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”

copyright © 2022 www.eduromania.ro – Toate drepturile rezervate

English EN Romanian RO